SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA KROSNIANSKA 6, KOŠICE

eCont s.r.o ©  

Profil učiteľov a pracovníkov

Výtvarný odbor

Kresba - uhlíkom, rudkou, mastným pastelom, perokresba tušom lavírovaná, kolorovaná,

Maľba - temperovými farbami, akvarelovými farbami, suchým aj mastným pastelom

Daniel Čičvák

Grafika tlače z plochy - monotýpia /pretlač na skle/, farebná monotýpia, tlače z výšky - linoleoryt, tlač z kartónovej matrice, tlač z textilnej koláže, tlač z hĺbky – technika suchej ihly,

Kombinovaná technika - odkrývacia technika na vosku, na sadre,  experimentovanie s farbou a rôznymi výtvarnými materiálmi,

Priestorové výtvarné formy - modelovanie keramickou hlinou a kašírovanie,

Základy photoshopu,