SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA KROSNIANSKA 6, KOŠICE

eCont s.r.o ©  

Poplatky školného 

Odbor

Ročník / nástroj

€ / školský rok

Hudobný

prípravné štúdium

70

Klavír

150

Keyboard

150

Akordeón

150

Zobcová flauta

150

Saxafón

150

Klarinet

150

Bicie

170

Gitara

180

Elektrická gitara

180

Basová gitara

180

Spev

120

Husle

150

Štúdium pre dospelých

250

Literárno-dramatický

prípravné štúdium

70

základné štúdium

80

Tanečný

prípravné štúdium

70

základné štúdium

100

Výtvarný

prípravné štúdium

60

základné štúdium

100

Poplatky školného pre školský rok 2012/2013: